Monday, January 23, 2012

Mga Halimbawa Gamit ang Salitang "nang" sa Pangungusap


PANGATNIG:

1.       Kami ay natuwa nang siya’y dumating.
2.       Si Aida ay natahimik nang dumating si Carlo.
3.       Ang lahat ay nalungkot nang ako’y umalis.
4.       Nang umulan, ako ay pumasok ng bahay.
5.       Ako ay umiyak nang mawala ang pusa.

INUULIT:

1.       Ang aking barkada ay tawa nang tawa sa matandang nadapa.
2.       Takbo nang takbo ang bata dahil natakot siya sa aso.
3.       Ang sanggol ay nagugutom kaya ito’y iyak nang iyak.
4.       Ang aso ay tahol nang tahol kahit hating-gabi na.
5.       Nag-aalala ang mag magulang ni Naida kaya tawag nang tawag ito sa kanya.

PANDIWANG PANURING:

1.       Pang-abay:         Ako ay namalengke nang maaga.
2.       Pangngalan:       Si kuya ay nagpastol nang kambing sa damuhan.
3.       Pang-uri:             Sumigaw nang malakas ang bata.
4.       Panghalip:          Ako ay napaluha nang siya’y pumanaw.
5.       Panghalip:          Ako ay natutulog nang sila’y dumating.


No comments:

Post a Comment